Het burgerinitiatief Sign for my Future verzamelt handtekeningen om de volgende regeringen aan te zetten tot het invoeren van een echte klimaatwet. Volgens de initiatiefnemers is het nog niet te laat om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar veel tijd is er niet meer. De komende jaren zijn cruciaal en daarom richt de petitie zich naar de volgende federale regering. Zij moet streven naar een klimaatneutraal België tegen 2050 en al in de eerste jaren de uitstoot van broeikasgassen fel terugdringen. Het komt er nu op aan dat in een bindende klimaatwet en een bijpassend investeringsplan te gieten. Teken jij ook op www.signformyfuture.be