Natuurpunt vzw zet sterk in op regionale samenwerking tussen de verschillende lokale afdelingen. De beslissing van de algemene vergadering van Natuurpunt Westkust om toe te treden tot Natuurpunt De Bron, is dan ook logisch. Het werkingsgebied deint op die manier uit van de kust tot Wervik, van de IJzer tot de Leie. In tijden waarbij polariseren en uiteendrijven van mensen en ideeën bon ton werd, bewijzen wij dat samenwerken en mensen bijeenbrengen ook nog altijd mogelijk blijft. Laten we klinken op een nieuwe toekomst voor het natuurbehoud in onze Westhoek!