NP Wervik 

Wil je graag op de hoogte blijven van de activiteiten van NP Wervik? Schrijf je dan snel in op de nieuwsbrief. Stuur een mail naar marc.kino@skynet.be 

 

NP Westland + NP De Bron 
Donderdag 3, 10 en 17 januari: Cursus roofvogels met Wim Bovens 
Roofvogels op soort brengen is geen makkelijke opgave. Tijdens deze cursus leer je de meest algemene soorten kennen die je in Vlaanderen te zien kan krijgen, maar ook minder algemene soorten en dwaalgasten komen aan bod. Een hele boterham dus! Wim Bovens legt uit waarop je moet letten om deze soorten in vlucht gemakkelijk te kunnen herkennen. Een excursie volgt op 13 januari om 14.00u tijdens de roofvogeltelling. Afspraak om 19.30u in het BC De Palingbeek, Vaartstraat 7,  8902 Zillebeke. Deelname: NP-leden €12,00, niet-leden €15,00. Org.: NP Westland i.s.m. Vogelwerkgroep NP De Bron en BC De Palingbeek. Info en inschrijven: natuurpuntwestland@telenet.be  

 

NP De Bron 

Zaterdag 5 januari: Nieuwjaarspaddenstoelenwandeling in nieuw vestingpark Ketelwaad te Ieper 

Een groot deel van de voormalige volkstuintjes die langs de buitenvestingen lagen, vormen nu - samen met het voormalige Vredespark - het Ketelkwaad. Dit is een nieuw park met paden in bosland, boomgaarden en schapenweiden en met een natuurspeeltuin en hondenuitlooppark, gelegen tussen het Eilandje, de Rijselpoort en de Oudstrijderslaan. Op 7 juli 2018 werd het nieuwe vestingpark officieel geopend. De gidsen leiden de deelnemers doorheen het nieuw aangelegd gebied van ca  5 ha met bijzondere aandacht voor winterpaddenstoelen. Afspraak om 09.30u op de parking aan ‘t Eilandje, Eiland 2 te 8900 Ieper. Org.: Paddenstoelenwerkgroep NP De Bron. Info: Ann Top, 057 48 64 11, ann.top@skynet.be 

 

NP IJzervallei 
Zondag 6 januari: Zondagswandeling in De Blankaart – wintervogels en nieuwjaarsdrink 
Iedere eerste zondag van de maand ontdekken we een ander aspect van De Blankaart. We starten 2019 met een wandeling waarbij we ons vergapen aan de duizenden wintergasten. We sluiten de wandeling af met een drink op het nieuwe jaar. Afspraak om 14.30u aan BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen. Org.: NP IJzervallei. Info: NP IJzervallei, 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

 

NP Poperinge-Vleteren 

Woensdag 9 januari: Startvergadering paddenoverzet 

Dit jaar is het de 20ste editie van de paddenoverzet op de vastgelegde locaties met de vrijwilligers van de amfibiewerkgroep. De vergadering geeft de aanzet voor de jaarlijkse steun aan de verschillende amfibieën in ons werkgebied. Het lijkt nu misschien nog veraf, maar vanaf eind januari starten de eerste amfibieën aan hun jaarlijkse trek naar de paaiplaats. Deze poel is de plek waar de eitjes worden afgezet en bevrucht voor het verder behoud van de soort. Maar hiervoor moeten ze druk bereden wegen (bv. de Bankelindeweg) oversteken met veel slachtoffers als gevolg. Door het plaatsen van schermen, het verzamelen en overzetten van de padden, bruine kikkers, salamanders 

is dit een veilig en haalbaar opzet voor die dieren. Dit vraagt wel wat werk: plaatsen van de draad, de dieren overzetten, alles afbreken... Wie meer wenst te vernemen over onze werking en zich geroepen voelt om hierbij een handje te helpen is van harte welkom op deze startvergadering. Afspraak om 20.00u OC De Sceure, Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren. Org.: Amfibiewerkgroep NP Poperinge-Vleteren, www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be. Info: Dirk Waeyaert057 40 02 56, dirkwaeyaert@skynet.be   

 
NP De Bron 

Zaterdag 12 en zondag 13 januari: Roofvogeltelling  

In 1989 werd voor het eerst een roofvogeltelling gehouden in ons werkingsgebied. Op zaterdag 12 en zondag 13 januari wordt dus voor de 31ste keer de verspreiding van roofvogels in ons werkgebied tussen IJzer en Leie nagegaan op meer dan 20 plaatsen. We kwamen de laatste vier jaar driemaal heel dicht bij de kaap van 200 waargenomen roofvogels. Laten we met z’n allen proberen om dit jaar voor het eerst deze symbolische kaap te ronden. We tellen de roofvogels o.a. in de volgende gebieden (ingedeeld per gemeente of gebied): 

- Ieper: Verdronken Weide, Vestingen, Palingbeekdomein, Groenburgbossen, Bellewaerdebos, Galgenbossen, Dikkebus/Vlamertinge 

- Heuvelland: KemmelbergRodeberg, Breemeersen, Wijtschate en omgeving, Douvevallei, Sulferberg 

- Houthulst: Houthulstbos 

- Poperinge: Helleketelbos, Canadabossen, Couthof(bos), Dozinghembos 

- Wervik-Geluwe en omgeving - Balokken 

- Zonnebeke: Polygonebossen, park van Zonnebeke 

- IJzervallei: tussen de Franse grens en Fintele, Broeken van MerkemReninge en Noordschote, Nieuwkapelle, Lampernisse, Gatebeek, Handzamevallei 

Ploegsteert: bos en reservaat, en een aantal grensgebiedjes in Frankrijk, ... 

Vaste tellers nemen deze gebieden voor hun rekening. Nieuwe tellers zijn altijd welkom. Ze kunnen contact opnemen met de organisator en hun uitverkoren gebied meedelen. Zo kunnen we ze in contact brengen met de betreffende teller om verder concrete afspraken te maken. Aan het weer en het gebied aangepaste kledij is aangewezen en een verrekijker is onmisbaar. Org.: Vogelwerkgroep NP De Bron. Info: wim.duran@hotmail.com  
 
SMY 
Zondag 13 januari: Landschapswandeling Kemmel 
Afspraak om 14.30u aan de kerk in KemmelDeelname: SMY-leden gratis, niet-leden €2,00Org.: SMY. Info: Piet Hardeman, 057 44 56 57, piet.hardeman@telenet.be 

 

NP Westland + NP De Bron 
Zondag 13 januari: Roofvogelwandeling In de Palingbeek 
In de winter komen diverse roofvogels naar hier om de koude in het noorden te ontvluchten. In deze periode is het dus mogelijk om wat meer individuen te spotten in onze bossen. Deze wandeling kadert in de algemene roofvogeltelling. Zekerheid is er nooit maar de mogelijkheid om een buizerd, torenvalk en sperwer te zien is reëel. Misschien zelfs een slechtvalk. Afspraak om 14.00u op de parking van het BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke. Deelname: NP-leden gratis, niet leden €1,00. Org.: NP Westland i.s.m. Vogelwerkgroep NP De Bron. Info: Rudy Claeys, tel 057 20 24 54, natuurpuntwestland@telenet.be   

 

NP De Bron 
Vrijdag 18 januari: Beestenboel, lezing door Dirk Draulans 
Elke week beschrijft Dirk Draulans in zijn rubriek ‘Beestenboel’ in Knack een dier uit onze Vlaamse leefomgeving. Hij probeert er telkens een verhaaltje van te maken, met wat relevantie voor het beter begrijpen van het functioneren van de mens. Hij illustreert dat de evolutie van het leven veel verschillende patronen uitgedokterd heeft, onder meer voor voortplanting en migratie. En dat ons systeem niet noodzakelijk het meest efficiënte is, ondanks het feit dat we tot dusver geweldig goed geboerd hebben. Maar bepaalde diersoorten zijn beter gewapend om het naar evolutionaire normen veel langer uit te zingen dan de mens. ‘Beestenboel’ presenteert op humoristische wijze beesten variërend van onzichtbare mijten die in je wenkbrauwen leven tot een eenzame Groenlandse walvis uit het hoge noorden die voor onze kust terechtkwam. De voordracht passeert langs soorten waarvan het mannetje als een speldenkop in het lichaam van een vrouwtje leeft of waarvan de jongen als ze bijna groot zijn hun moeder opeten. En als je wilt weten wie de slimste vogel ter wereld is of wat het lelijkste dier op aarde is, moet je ‘Beestenboel’ zien. Na de lezing is het 4AD-café open. Afspraak om 19.30u (deuren open), aanvang om 20.00u aan Muziekclub 4AD, Kleine Dijk 57, 8600 Diksmuide. Deelname: €8,00/€10,00/€12,00 (leden NP/vvk/add), online te bestellen via de ticketmatic  van 4AD. Org.: NP De Bron i.s.m. Muziekclub 4AD 

 

NP Poperinge-Vleteren 

Zaterdag 19 januari: Lokale Algemene Ledenactiviteit Natuurpunt Poperinge-Vleteren 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een Lokale Algemene Ledenvergadering voor al onze leden van Natuurpunt Poperinge-Vleteren en sympathisanten. Het programma ziet er als volgt uit: ontvangst en wandeling in en rond het Helleketelbos, voorstelling werking en planning 2018, uitreiking ‘geelgors-award 2018’ en kans tot blijven eten. Vooraf inschrijven! Afspraak om 16.30u café De Boshoeve, Vijfgemetenstraat, Poperinge. Org.: NP Poperinge-Vleteren. Info en inschrijvingen: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78, g.quaghebeur@skynet.be met vermelding aantal personen, enkel vergadering en/of maaltijd 

 

NP Poperinge-Vleteren 

Zondag 20 januari: Roofvogelwandeling Sixtusboscomplexen en Couthof 

Jaarlijks worden er in deze periode roofvogeltellingen georganiseerd in gans Vlaanderen. We wandelen in en rond de Sixtusboscomplexen op zoek naar jagende en rustende roofvogels zoals buizerd, sperwer en torenvalk. Mogelijks worden ook één van de schaarsere soorten zoals slechtvalk, blauwe kiekendief of havik gezien. Doel van de telling is een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren. Ook kan zo de winterpopulatie in onze regio van elke soort vastgesteld worden. Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden, verrekijker is een must. Afspraak om 14.00u aan de nieuwe parking nabij de Sixtusboscomplexen (hoek: Leeuwerikstraat-Canadaweg), Poperinge. Gratis voor leden NP, niet leden betalen €2,00. Org.: NP Poperinge-Vleteren. Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78. www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be 

 

NP IJzervallei + NP De Bron 
Zondag 20 januari: Wintergasten spotten op het kijkplatform 
Vogels spotten vanop het kijkplatform is een lust voor elke natuurbelever. De telescopen van ervaren vogelaars staan klaar om de vele wintergasten te ontdekken. Ontdek de soms verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Afspraak van 13.30u tot 16.30u aan het Vogelkijkplatform, Noordbroekstraat, 8600 Diksmuide. Org.: NP IJzervallei i.s.m. Vogelwerkgroep NP De Bron. Info: NP IJzervallei, 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

 

Velt Westland 
Zondag 20 januari: Basiscursus ecologische moestuin (les 1/4) 
In deze vierdelige lessenreeks leer je de basis om te starten met moestuinieren. Je krijgt tal van tips over bodem en bemesting en je ontdekt wat biodiversiteit in de moestuin kan betekenen. Ook over bodemwerking en vruchtwisseling kom je heel wat te weten. Kortom: de perfecte voorbereiding om nadien zelf met succes aan de slag te gaan in de eigen moestuin. In de eerste les staan we stil bij enkele basisprincipes van ecologisch tuinieren: teeltwisseling, gewasbescherming, gebruik van compost, keuze van oude en resistente rassen. We stellen een teeltplan op en maken kennis met de verschillende groepen gewassen. Afspraak om 09.30u aan Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke. Deelname: Velt-leden €20,00, niet-leden €30,00 voor de volledige cursus (4 lessen) over te schrijven op rekeningnummer BE09 7380 1044 0757 van Velt Westland. Betaling bevestigt de inschrijving. Org.: Velt Westland. Info & inschrijvingen: Dirk De Ridder, 057 33 60 63, info.westland@velt.be 

 

NP Westland 
Zondag 20 januariNieuwjaarswandeling richting Sint-Elooismote 
Het natuurgebied De Sint-Elooimote weet telkens menig natuurliefhebber te verrassen. Benieuwd wat de winter ons brengen zal: jagende roofvogels, drijvende bergeenden, rustende reigers... Tijdens de winter staat de walgracht boordevol water en bestaat er een grote kans dat het neerhof onder water staat, een aards paradijs voor heel wat overwinterende wintervogels. Ook de struiken op het opperhof bieden een schuilplaats aan heel wat kleinere vogelsoorten. Ze smullen er van de bessen en zaden die De Mote hen biedt. Hou je van een frisse winterwandeling langs onverharde wegen? Afspraak om 14.00u aan de kerk van Bikschote. We dompelen je onder (hopelijk niet letterlijk) in de geschiedenis, het ontstaan en het hedendaagse belang van deze natuurlijke stapsteen. Ter afsluit klinken we op het nieuwe jaar! Meebrengen: verrekijker (indien voorhanden), aangepaste kledij en schoeisel naargelang weersomstandigheden. Deelname: gratis. Org. NP Westland. Info en inschrijven bij NP Westland, Sofie Butaye, sofiebutaye@gmail.com, 0478 74 79 89 

 

NP De Bron 
Vrijdag 25 januari: Opleiding steenuileninventarisatie 
Als vervolg op de grootschalige Vlaamse steenuileninventarisatie van 1998 tot 2000 wordt er na 20 jaar terug een georganiseerd. Om de resultaten te kunnen vergelijken wordt dezelfde methode gebruikt al voorheen. Om deze methode nog eens op te frissen of om ze te leren kennen, wordt er een gezamenlijke provinciale opleiding gegeven. Isabelle Binnemans, coördinator project Steenuil 2020, verzorgt eerst een theoretisch deel om daarna in kleine groepjes in het veld te gaan om de methode toe te passen. Nadien worden de resultaten doorgespoeld met een steenuilbiertje. Deze activiteit gaat alleen door bij gunstige weersomstandigheden, inschrijving verplicht zodat kan verwittigd worden bij uitstelling. Afspraak om 20.00u aan het BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen. Deelname: gratis. Org.: Uilenwerkgroep NP De Bron. Info en inschrijven: Isabel Lemahieu, isabel.lemahieu@ugent.be 
 
Velt IJzervallei 
Vrijdag 25 januari: Ledenfeest  
Schuif mee aan tafel voor een verrassend menu. Als dessert serveren we ons nieuwe jaarprogramma voor 2019. Zin in een gezellige avond met verrassende hapjes en drankjes? En wie weet, ga je nog met een leuk 'hebbedingetje' naar huis. Afspraak om 19.00u in De Groene Hemel, Pastoor Costenoblestraat 21, 8650 Jonkershove. Deelname: Velt-leden €25,00 per persoon (max. €50,00 per gezin), niet-leden €30,00. Alles inbegrepen! Inschrijven tegen 18 januari 2019 bij Myriam Vandamme, 051 50 05 78 en vooraf overschrijven op rekening BE79 9793 5470 2733 met vermelding van “ledenfeest VELT + aantal personen“. Org.: Velt IJzervallei. Info: vandammemyriam@gmail.com  
 
NP De Bron 
Zaterdag 26 januari: Kaas- en wijnavond 2019  
Iedereen welkom in zaal Den Elver, Vlamertingestraat 34, Elverdinge om het nieuwe jaar in te zetten met een aperitief, kaasbuffet, biowijnenbiobier en een dessertbuffet om u tegen te zeggen. De opbrengst gaat volledig naar de eigen natuurgebieden van Natuurpunt De Bron. Afspraak om 18.30u. Deelname: €17,00 (volwassenen) en €7,00 euro (tot 12 jaar). Graag inschrijven vóór 21 januari en  vooraf overschrijven op rekeningnummer BE77 0682 1226 6642 met vermelding van het aantal volwassen en kinderen. Org.: NP De Bron. Inschrijven: info@debron.be, 051 54 52 44 (kantooruren) 
 
NP Poperinge-Vleteren 
Zondag 27 januari: Wandeling en vetbol aanmaken voor de wintergasten 
Wandeling langs het waterspaarbekken van de Bommelaersbeek en nieuwe bosaanplant. We ontdekken de vogels in de winter. Denken we maar aan vink, keep, groenling, rietgors en vele andere die zich tegoed doen aan de zaden op de akkers of aan de voedertafel. Na deze korte wandeling kan een voederbol aangemaakt worden in het werkhuis. Afspraak om 14.00u aan het educatief werkhuis, Bommelaerepark, Provenstraat, Poperinge. Gratis voor leden NP, niet leden betalen €2,00. Org.: NP Poperinge-Vleteren. Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78, g.quaghebeur@skynet.be, www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be  

 

Velt Westland 
Zondag 3 februari: Basiscursus ecologische moestuin (les 2/4) 
In de tweede les bespreken we uitvoerig de meest courante teelten in de moestuin. Bij elke teelt bespreken we de verschillende rassen, de behoefte aan bemesting, de plant- en zaaiafstanden, de mogelijke plagen en/of ziekten, enz. Natuurlijk staan we ook stil bij het oogsten, verwerken en bewaren van de groenten. Afspraak om 09.30u aan Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke. Deelname: Velt-leden €20,00, niet-leden €30,00 voor de volledige cursus (4 lessen) over te schrijven op rekeningnummer BE09 7380 1044 0757 van Velt Westland. Betaling bevestigt de inschrijving. Org.: Velt Westland. Info & inschrijvingen: Dirk De Ridder, 057 33 60 63, info.westland@velt.be  NP IJzervallei 
Zondag 3 februari: Zondagswandeling in de Blankaart – liefde in de natuur 
Iedere eerste zondag van de maand ontdekken we een ander aspect van De Blankaart. Hoe natuurlijk is de liefde? Blijft een liefdesverklaring, anoniem geschreven op een boom, daar eeuwig bewaard? Wordt de liefdesdrift aangewakkerd door sommige kruiden in het bos? Welke struik zorgt er voor dat je hartje sneller gaat slaan? Welke planten in het bos hebben zich onafscheidelijk aan elkaar gekoppeld? Afspraak om 14.30u aan BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen. Org.: NP IJzervallei. Info: NP IJzervallei, 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

 

NP De Bron 

Zondag ​3 februari: Uitstap Vogelwerkgroep naar Zeeland 

Ook deze winter trekt de Vogelwerkgroep de grens over en gaan we richting Zeeland op zoek naar overwinterende ganzen, eenden, allerhande watervogels en misschien ook een velduil, ruigpootbuizerd of zeearend. Het exacte programma is variabel: Veerse Meer, Brouwersdam, Kwade Hoek, Grevelingen, Prunjepolder, … Deze locaties behoren allemaal tot de mogelijkheden. Ook zoogdieren zoals grijze zeehond, bruinvis, reeën, … laten we niet zomaar passeren. Voorzie boterhammen of andere picknick voor ‘s middags. Afspraak om 06.30u aan de parking aan de voorkant van het station Ieper. Carpooling wordt zoveel mogelijk op voorhand geregeld. ’s Avonds zijn we omstreeks 21.30u terug, want na zonsondergang gaan we nog een hapje eten in een lokaal restaurantje. Vooraf inschrijven is dan ook een must. Voorzie warme kledij want Zeeland kan erg frisjes uit de hoek komen. Ook een verrekijker of een telescoop zijn een must. Deelname gratis, avondmaal wordt ter plaatse betaald. Org.: Vogelwerkgroep NP De Bron. Info en inschrijven ten laatste op vrijdag 1 februari bij Kristof Goemaere, 0474 47 27 23, kristof.goemaere@telenet.be  
 
NP IJzervallei 
Vrijdag 8 februari: Algemene Vergadering Natuurpunt IJzervallei 
Naar jaarlijkse verplichting en gewoonte houden wij een Algemene Vergadering. Dit jaar nodigen wij u speciaal uit om massaal aanwezig te zijn. De afdeling wil zich namelijk op een nieuwe manier structureren met de bedoeling meer mensen actief bij het gebeuren te betrekken. We willen immers werken met verschillende werkgroepen, die elk een specifiek deel van de werking op zich nemen. Elk lid zal zich, bij interesse en overeenkomstig de eigen voorkeur, kunnen inschrijven om deel uit te maken van één (of meerdere) van de werkgroepen. Elke werkgroep krijgt een zekere autonomie om zijn werking gestalte te geven. Tijdens de vergadering is er ook een lezing door Dominique Verbelen over de resultaten van het onderzoek naar de slachtoffers van de hoogspanningskabels in onze regio. Dit alles gevolgd door een receptie aangeboden door de afdeling. Afspraak om 19.30u in het BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen. Org.: NP IJzervallei. Info: NP IJzervallei, 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

 

NP Westland 
Zaterdag 9 februari: Beheernamiddag in een Natuurpuntgebied van Heuvelland 
Waarschijnlijk wordt het een combinatie van oude prikkeldraad verwijderen/bramen bosmaaien/ kettingzagen in één van onze Natuurpuntreservaten in Heuvelland! Als werkmateriaal breng je best een nijptang en/of takkenschaar mee, evenals werkhandschoenen, stevig schoeisel en regenkledij (die we hopelijk niet nodig hebben). Wij voorzien een hapje en een drankje en veel werkplezier. Afspraak om 13.30u, aan de kerk van Loker. Deelname: gratis. Org.: NP Westland. Info: Johan Carette, 057 44 49 41, 0470 04 36 68, johancarette@telenet.be 

 

NP De Bron 

Zaterdag 9 februari: Paddenstoeleninventarisatie in Pottebos te Jonkershove 
Jonkershove is een rustig dorpje aan de rand van Houthulstbos en van het drevenlandschap. Tijdens de vroege Middeleeuwen was het bos van Houthulst onderdeel van een woud van ruim 6000 hectare dat zich uitstrekte tussen Diksmuide, Wynendaele, Roeselare en Ieper. Door intensieve landbouw, houtkap en ontginningen verdwenen grote stukken van het woud. Ook beide Wereldoorlogen zorgden voor een grootschalige ontbossing van de streek. Het resultaat is dat er op vandaag verschillende kleine stukjes bos in het landschap verspreid liggen zoals het Pottebos en het Eenzaamheidsbos. De historische bosdreven bestaan wel nog, maar zijn nu landelijke wegen. Deze bosdreven worden in ere hersteld en de nog bestaande ‘bosjes’ worden met elkaar verbonden door in verscheidene fasen zomereiken langs de dreven aan te planten. Vandaag verkennen we het Pottebos, iets ten zuiden van het centrum van Jonkershove, in de vallei van de Corverbeek. Dit bos kende de voorbije jaren een grote uitbreiding. Afspraak om 09.30u t.h.v. woning 7 in de Langemarkstraat, een zijstraat van de Melanedreef te Houthulst (parkeren in de berm). Org.: Paddenstoelenwerkgroep NP De Bron. Info: Ann Top, 057 48 64 11, ann.top@skynet.be 

 

NP Poperinge-Vleteren 

Zondag 10 februari: Winterwandeling 

We verkennen het licht heuvelende landschap tussen Steenvoorde en Cassel, zo’n 8 km ver. Over deels verharde wegen en trage (onverharde) wegen trekken we richting Cassel en genieten onderweg van het afwisselende landbouwlandschap met nog veel hagen en groene linten (in de zomer althans). De beklimming van de Casselberg laten we net aan ons voorbijgaan en we zoeken onze weg terug naar het pittoreske Terdegem. Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden. Afspraak om 14.00u, Kerk Terdegem (Fr), D948 volgen tot ongeveer 1 km over Steenvoorde en dan rechtsaf. Gratis voor leden NP, niet leden betalen €2,00. Org.: NP Poperinge-Vleteren. Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78, g.quaghebeur@skynet.be, www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be 

 

SMY 

Zondag 10 februari: Landschapswandeling Berthen (F) 

Afspraak om 14.30u aan de kerk in Berthen (Fr). Deelname: SMY-leden gratis, niet-leden €2,00. Org.: SMY. Info: Piet Hardeman, 057 44 56 57, piet.hardeman@telenet.be 

 

Velt Westland 
Zondag 10 februari: Basiscursus ecologische moestuin (les 3/4) 
In de derde les bespreken we verder uitvoerig de meest courante teelten in de moestuin. Bij elke teelt bespreken we de verschillende rassen, de behoefte aan bemesting, de plant- en zaaiafstanden, de mogelijke plagen en/of ziekten, enz. Natuurlijk staan we ook stil bij het oogsten, verwerken en bewaren van de groenten. Afspraak om 09.30u aan Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke. Deelname: Velt-leden €20,00, niet-leden €30,00 voor de volledige cursus (4 lessen) over te schrijven op rekeningnummer BE09 7380 1044 0757 van Velt Westland. Betaling bevestigt de inschrijving. Org.: Velt Westland. Info & inschrijvingen: Dirk De Ridder, 057 33 60 63, info.westland@velt.be 

 

NP De Bron 
Woensdag 13 februari: Natuur@telier – Grachtentocht 
Verken je mee de loop van een gracht? Waar zullen we uitkomen? Wat valt er te zien? Hoe nat worden onze voeten? Voor kinderen van 1° tot 6° leerjaar. Afspraak om 13.30u aan het BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen. Einde voorzien om 16.30u. Deelname: gratis voor NP-leden en Gezinsbond-leden, niet-leden betalen €3,00 p.p. Org.: NP De Bron i.s.m. BC De Blankaart, RL Westhoek en Gezinsbond Gewest Diksmuide. Info en inschrijven: 051 54 52 44, info@debron.be 

 

NP Westland 
Zaterdag 16 februariLokale Algemene vergadering Natuurpunt Westland 
We starten met een wandeling naar de Langemarkse natuurgebieden. Voorzie jullie van warme kledij en aangepast schoeisel (bergschoenen). Na de wandeling trekken we richting Café Steenstraete, Provincieweg 2, 8920 Langemark. Daar komen we samen om 17.30u voor een drink op een nieuw werkjaar en blikken we terug op een welgevuld 2018. Afspraak om 14.30u aan de kerk van Bikschote. Iedereen is welkom. Org.: NP Westland. Info: Rudy Claeys, 057 20 24 54, natuurpuntwestland@telenet.be  

 

Velt IJzervallei 
Zondag 17 februari: Velt-café 
We klinken samen graag nog op het nieuwe jaar. Bestellingen van zaai- en plantgoed kunnen 
afgehaald worden. Ook wie niks bestelde, is van harte welkom voor een gezellige babbel met een 
natje en een droogje. Afspraak in De Groene Hemel, Pastoor Costenoblestraat 21, 8650 JonkershoveDoorlopend van 10.00u tot 12.00u. Deelname gratis. Org.: Velt IJzervallei. Info: Koen Heughebaertinfo@degroenehemel.be  

 

NP IJzervallei + NP De Bron 
Zondag 17 februari: Wintergasten spotten op het kijkplatform 
Vogels spotten vanop het kijkplatform is een lust voor elke natuurbelever. De telescopen van ervaren vogelaars staan klaar om de vele wintergasten te ontdekken. Ontdek de soms verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Afspraak van 13.30u tot 16.30u aan het Vogelkijkplatform, Noordbroekstraat, 8600 Diksmuide. Org.: NP IJzervallei i.s.m. Vogelwerkgroep NP De Bron. Info: NP IJzervallei, 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

 

Velt Westland 
Zondag 17 februari: Basiscursus ecologische moestuin (les 4/4) 
In de vierde en laatste les bespreken we enkele speciale groenten en besteden we vooral aandacht aan natuurlijke hulpmiddelen om onze slaagkansen op een lekkere oogst te vergroten. Afspraak om 09.30u aan Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke. Deelname: Velt-leden €20,00, niet-leden €30,00 voor de volledige cursus (4 lessen) over te schrijven op rekeningnummer BE09 7380 1044 0757 van Velt Westland. Betaling bevestigt de inschrijving. Org.: Velt Westland. Info & inschrijvingen: Dirk De Ridder, 057 33 60 63, info.westland@velt.be 

 

Velt Westland 
Zaterdag 23 februari: Ledenfeest 
Op zaterdag 23 februari verwelkomen we je graag op ons jaarlijks ledenfeest dat dit jaar plaats vindt in De Garve, Poperingseweg 30, 8900 Ieper. 

 

Velt IJzervallei 
Zondag 3 maart: Snoeien van klein- en leifruit 
Deze keer wagen we ons aan de snoei van klein- en leifruit. Onze huissnoeier Maxime Vanwynsberghe geeft uitleg en maakt ons wegwijs in de technieken van deze snoeivormen. Afspraak in De Groene Hemel, Pastoor Costenoblestraat 21, 8650 Jonkershove. Starten doen we om 09.30u en eindigen om 12.00u. Deelname: Velt-leden €5,00, niet-leden €7,00. Org.: Velt IJzervallei. Info: Koen Heughebaert, info@degroenehemel.be 

 

NP IJzervallei 
Zondag 3 maart: Zondagswandeling in de Blankaart – bomen herkennen 
Iedere eerste zondag van de maand ontdekken we een ander aspect van De Blankaart. Dankzij de knopen, twijgen, bladeren, schors en vorm kunnen we bomen leren herkennen. Knopen zijn er in verschillende vormen, texturen en kleuren. Twijgen kunnen vierkant of rond van vorm zijn. Je kan dus ook bomen herkennen zonder het blad. Afspraak om 14.30u aan BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen. Org.: NP IJzervallei. Info: NP IJzervallei, 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

 

NP De Bron 
Maandag 4 maart: Natuur@telier – Ontwaak met natuur 
De natuur wordt wakker uit haar winterslaap.  Bomen krijgen terug knopjes, bloemen durven alweer bloeien. En merels fluiten weer hun ochtend- en avondconcert. De lente is een nieuw begin. Afspraak om 09.00u aan het BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen. Einde voorzien om 16.30u. Deelname: gratis voor NP-leden, niet-leden betalen €6,00 p.p. Org.: NP De Bron i.s.m. BC De Blankaart, RL Westhoek en Gezinsbond Gewest Diksmuide. Info en inschrijven: 051 54 52 44, info@debron.be 

 

Velt Westland 
Donderdag 7 maart: Praktijkles moestuinieren in bakken 
In deze les maken we onze bakken klaar voor het voorjaar en zaaien we erwtjes en sla voor. In de serre zaaien we radijzen. Afspraak om 14.00u aan Dienstencentrum 't Hofland, Dikkebusseweg 15A, 8900 Ieper. Deelname: gratis. Org.: Velt Westland. Info & inschrijvingen: Dirk De Ridder, 057 33 60 63, info.westland@velt.be 

 

NP Westland + NP De Bron 
Donderdag 7 maartTien klimaatacties die werken! Lezing door Pieter Boussemaere 
Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bedshow, een wereldprobleem waar je zelf weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen? Mogelijk doe je al vanalles. Alleen, helpt het ook echt? Over klimaatoplossingen circuleren de wildste verhalen. Zo hameren sommigen vooral op consuminderen. Anderen focussen uitsluitend op technologische redmiddelen. Nog anderen beweren dat om het even welke actie nutteloos is. Wat met veel gestelde vragen als: is elektrisch rijden, kernenergie of houtverbranding nu goed of slecht voor het klimaat? En hoe breng je de klimaatkwestie ter sprake zonder meteen weggezet te worden als ‘groene’? In zijn boek Tien klimaatacties die werken vertrekt Pieter van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek krijg je tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Wees gerust: als aandachtige luisteraar word je actief betrokken met het samen opbouwen van redeneringen en het maken van licht verteerbare oefeningen. Beeldmateriaal en videofragmenten verhogen de aantrekkelijkheid. Afspraak om 20.00u in OC Den Tap, Klerkenstraat 33, 8920 Langemark. Deelname: NP-leden €5,00, niet-leden €8,00. De opbrengst van deze avond wordt integraal doorgestort naar het natuurgebied De Sint-Elooismote in Langemark. Org.: Davidsfonds Langemark i.s.m. NP Westland. Info: Sofie Butayesofiebutaye@gmail.com of Peter Peene, peter.peene@skynet.be 
 
SMY 
Zondag 10 maart: Landschapswandeling Westouter 
Afspraak om 14.30u aan de kerk in Westouter. Deelname: SMY-leden gratis, niet-leden €2,00. Org.: SMY. Info: Piet Hardeman, 057 44 56 57, piet.hardeman@telenet.be 

 

Velt Westland 
Woensdag 13 maart: Zuurdesembrood bakken 
Zuurdesembrood is niet alleen lekker maar ook heel erg gezond. Onze huisbakker Ivo nodigt ons uit bij hem thuis en leert ons zuurdesembrood bakken “op Ivo's wijze”. We beperken ons tot 15 deelnemers. Afspraak om 19.00u bij Ivo Vandenbroucke, Weggevoerdenstraat 1, 8972 Roesbrugge. Deelname: Velt-leden €5,00, niet-leden betalen €10,00 (koffie, thee of fruitsap inbegrepen) over te schrijven op rekeningnummer BE09 7380 1044 0757 0757 van Velt Westland. Betaling bevestigt de inschrijving. Org.: Velt Westland. Info & inschrijvingen: Ivo Vandenbroucke, 057 30 09 24, olievolie@hotmail.com  
 

Velt Westland 
Vrijdag 15 maart: Zelf kleinfruit kweken 
Wat is er heerlijker dan bessen uit je eigen tuin plukken? Kruisbes, braambes, rode bes en witte bes, framboos, bosbes, zwarte bes, veenbes, kiwibes, enz. Er zijn heel veel soorten met elk hun typische smaak. Je hoeft geen doorgewinterde tuinier te zijn om met het kweken van kleinfruit te starten. Bovendien krijg je snel heerlijk fruit. Marc Geens van de kruisbessenproeftuin in Zomergem is een absolute specialist op het vlak van kleinfruit en leert je alles over de variëteiten en over het aanplanten en verzorgen van kleinfruit. Ook de te verwachten problemen en hoe deze te voorkomen komen aan bod. Afspraak om 19.00u aan Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke. Deelname: €5,00 over te schrijven op rekeningnummer BE09 7380 1044 0757 van Velt Westland. Betaling bevestigt de inschrijving. Org.: Velt Westland i.s.m. met VormingPlus Oostende-Westhoek Info & inschrijvingen: Dirk De Ridder, 057 33 60 63, info.westland@velt.be 

 

NP Westland  

Zaterdag 16 maart: Fotoavond natuur dichtbij en ver weg  

Vier fotografen voeren ons mee van dichtbij tot ver weg. Krist Calmeyn zocht naar slangen en ander ongedierte in het zuiden van Bulgarije. Onder begeleiding van een sympathieke vogelgids en de plaatselijke Crocodile Dundee heeft hij elke steen gekeerd en de lucht volledig gescand. Meer dan 30 soorten reptielen en amfibieën konden zo afgevinkt worden. Niko Deleu laat ons meegenieten op reis doorheen de mooiste landschappen van de Westhoek. Jeroen Porteman zocht op meer dan 4000 meter hoogte naar het spook van de Himalaya: het sneeuwluipaard. De regio Ladakh is een unieke bergoase in Kashmir, India. Daar experimenteerde hij met digiscoping om ook Tibetaanse wolf, oerial, blauw schaap en picca’s in beeld te brengen. Dirk Becuwe brengt een bloemlezing van de zuiderse kleuren. De opbrengst gaat integraal naar aankopen van natuurgebieden in de streek door Natuurpunt. Afspraak om 20.00u aan zaal OC ‘t GeleveltGeluveldplaats te Geluveld. Deelname: NP-leden €3,00, niet-leden €5,00. Org.: NP Westland. Info: Veerle Deconinck, veerle.deconinck@scarlet.be 

 

NP IJzervallei + NP De Bron 
Zondag 17 maart: Wintergasten spotten op het kijkplatform 
Vogels spotten vanop het kijkplatform is een lust voor elke natuurbelever. De telescopen van ervaren vogelaars staan klaar om de vele wintergasten te ontdekken. Ontdek de soms verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Afspraak van 13.30u tot 16.30u aan het Vogelkijkplatform, Noordbroekstraat, 8600 Diksmuide. Org.: NP IJzervallei i.s.m. Vogelwerkgroep NP De Bron. Info: NP IJzervallei, 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

 

Velt Westland 
Zondag 17 maart: Enten van appelbomen 
Tijdens onze immer populaire entles krijgen we opnieuw de kans om te ervaren hoe makkelijk het is om zelf appelboompjes te enten. Afspraak om 09.00u aan het Dienstencentrum, Deken De Bolaan 97, 8970 Poperinge. Deelname: Velt-leden €5,00, niet-leden €10,00 (2 onderstammen inbegrepen) over te schrijven op rekeningnummer BE09 7380 1044 0757 van Velt Westland. Betaling bevestigt de inschrijving. Org.: Velt Westland. Info & inschrijvingen: Dirk De Ridder, info.westland@velt.be, 0478 61 21 34 
 
NP Poperinge-Vleteren 
Zaterdag 23 maart: zwerfvuilactie 
IVVO organiseert een ‘opruimdag’ in Poperinge en Vleteren. Ze roept alle verenigingen op om de handen in elkaar te slaan en het zwerfvuil uit het straatbeeld te helpen verwijderen. Zwerfvuil achterlaten getuigt van een gebrek aan respect voor natuur en medemens. Het verstoort het landschap, beschadigt het milieu en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Spelende kinderen kunnen zich verwonden aan zwervend vuil en ook dieren en fietsers kunnen de nare gevolgen ervan ondervinden. Verenigingen die deelnemen aan de ‘opruimdag’ krijgen het nodige materiaal ter beschikking (restafvalzakken, pmd-zakken en handschoenen) om een afgesproken deel van het buitengebied van Poperinge op te ruimen. Natuurpunt Poperinge-Vleteren wil ook deelnemen aan deze opruimdag. Afspraak: 08.30u aan de nieuwe parking nabij de Sixtusboscomplexen (hoek: Leeuwerikstraat-Canadaweg), 8970 Poperinge. Einde voorzien om 12.00u. Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden, laarzen kunnen nuttig zijn. Ook hier zullen vele handen licht werk maken! Org.: NP Poperinge-Vleteren i.s.m. IVVO, Stad Poperinge en gemeente Vleteren. Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78, g.quaghebeur@skynet.be, www.natuurpunt-poperinge-velteren.be 

 

NP De Bron + NP Wervik 
Zaterdag 23 maart: Nacht van de Steenuil 
Onze kleinste uil maakt veel lawaai in deze periode van het jaar, dus gaan we op stap om hem te horen roepen. En misschien krijgen we hem ook te zien. Vooraf wordt er uitgelegd hoe we de steenuil kunnen herkennen, hoe en waar hij leeft en waarom ze vooral nu te horen zijn. Afspraak om 19.30u in zaal Avalon, Sint Maartensplein 7, Wervik. Deelname: gratis voor NP-leden, niet-leden betalen €2,00. Org.: Uilenwerkgroep NP De Bron i.s.m. NP Wervik. Info: Isabel Lemahieu, 0474 32 69 98, isabel.lemahieu@ugent.be 
 
NP Poperinge-Vleteren 
Zondag 24 maart: Spechten en reeën, wandeling Couthofbos 
In het vroege voorjaar komt er leven in het bos, denken we maar aan de spechten die hun territorium verwerven door hun typisch geroffel. Ook reeën snoepen van het nieuwe groen in de bossen, en we horen het territoriumgezang van vroege vogels. Kom mee het Couthofbos ontdekken in de prille lente. Kledij en schoeisel (laarzen kunnen nuttig zijn) aanpassen aan de weersomstandigheden, verrekijker is een must. Afspraak om 08.00u, Couthoflaan (ter hoogte van de Gravendreef), 8972 Proven. Gratis voor leden NP, niet leden betalen €2,00. Org.: NP Poperinge-Vleteren. Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78, g.quaghebeur@skynet.be, www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be 

 

NP De Bron 
Zondag 24 maart: Natuurwandeling in het beschermde komgrondgebied van Lampernisse, langs de site “’t Leenhof ter Wissche” en prachtige historische graslanden 
Afspraak om 09.30u aan het dorpsonthaalpunt voor de kerk. Gids Peter Bossu. Deelname: gratis. Org.: NP De Bron. Info: NP De Bron, 05 54 52 44, info@debron.be 

 

Velt Westland 
Donderdag 4 april: Praktijkles moestuinieren in bakken 
In deze les zaaien we de heel vroege voorjaarsgroenten zoals erwt, ajuin, pastinaak, rode biet, prei en radijs. In de serre zaaien we tomaten, bonen, courgetten, pompoenen en sla voor om die dan na half mei buiten uit te planten. Afspraak om 14.00u aan Dienstencentrum 't Hofland, Dikkebusseweg 15A, 8900 Ieper. Deelname: gratis. Org.: Velt Westland. Info & inschrijvingen: Dirk De Ridder, 057 33 60 63, info.westland@velt.be 

 

SMY 

Zaterdag 6 april: Vogelwandeling Kleiputten Ploegsteert 
In 1976 beslisten de Steenbakkerijen van Ploegsteert om hun reeds ontgonnen terreinen te beheren als moerasgebied en werd de vzw 'Réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert' opgericht. Met succes: vandaag de dag beslaat het natuurreservaat zo'n 150 hectare, werden er al meer dan 220 soorten vogels gezien en maakt het deel uit van het Natura 2000-netwerk. Zeldzame soorten zoals geoorde fuut en woudaapje komen er tot broeden en de visarend is er tijdens de trekperiodes een regelmatige bezoeker. In Ploegsteert tonen ze aan dat natuur en economie elkaar niet per definitie voor de voeten hoeven te lopen. We bezoeken het gebied en kunnen met wat geluk al enkele vroege trekvogels, terug uit Afrika, verwelkomen. Afspraak om 14.30u aan parking ingang reservaat in de Gheerstraat. Gids: Wim DuranDeelname: SMY-leden gratis, niet-leden €2,00. Org.: SMY. Info: Piet Hardeman, 057 44 56 57, piet.hardeman@telenet.be  

 

NP De Bron 
Maandag 8 april: Natuur@teleir – Kijk, een nest! 
Alle vogels leggen eieren en alle vogels maken een nest. Maar wist je dat het nest van sommige vogels amper de grootte is van een vingerhoed. Bij andere vogels bestaat hun nest uit een gigantische hoop bladeren en aarde of een meterslange tunnel. Breng je beste speurneus mee! Afspraak om 09.00u aan het BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen. Einde voorzien om 16.30u. Deelname: gratis voor NP-leden, niet-leden betalen €6,00 p.p. Org.: NP De Bron i.s.m. BC De Blankaart, RL Westhoek en Gezinsbond Gewest Diksmuide. Info en inschrijven: 051 54 52 44, info@debron.be 

 

SMY 

Zondag 14 april: Landschapswandeling Haringe 

Afspraak om 14.30u aan de kerk in Haringe. Deelname: SMY-leden gratis, niet-leden €2,00. Org.: SMY. Info: Piet Hardeman, 057 44 56 57, piet.hardeman@telenet.be  

 

Velt IJzervallei 
Zondag 14 april: dauwtrippen 
De lente is het ideale seizoen om de vogels te horen ontwaken en te genieten van een wandeling tussen de monumentale bomen in het arboretum van het Koekelarebos. Voeg daarbij nog de deskundige uitleg van Leopold Declercq gevolgd door een stevig ontbijt en de dag kan niet meer stuk. Afspraak om 05.30u aan het Arboretum, Bovekerkestraat 9, 8680 Koekelare. Ontbijt in OC De Zwaan in VladsloDeelname: Velt-leden €5,00 en niet-leden €7,00 zonder ontbijt, Velt-leden: €10,00 en niet-leden €12,00 ontbijt inbegrepen. Inschrijven tegen 7 april 2019 bij Dirk Vanlerberghe, 051 50 05 78 en vooraf overschrijven op rekeningnummer BE79 9793 5470 2733 met vermelding van “dauwtrip VELT + aantal personen. Org.: Velt IJzervallei. Info: dirk.vanlerberghe@gmail.com 

 

NP De Bron 
Zondag 14 april: Natuurwandeling in het beschermde komgrondgebied van Lampernisse, langs de site “’t Leenhof ter Wissche” en prachtige historische graslanden 
Info: zie activiteit zondag 24 maart 

 

Velt Westland 
Woensdag 24 april: Vegetarische kookles 
Minder vlees eten is gezond én goed voor het milieu. Maar hoe vind je de weg in het doolhof van vleesvervangers? In deze les krijg je van Melanie Vanstaen praktische tips over gezond vlees vervangen. We gaan samen aan de slag en toveren de lekkerste veggieballetjes en burgers uit onze mouw. Mee te brengen: schort, mesje en potjes om wat bereidingen mee te nemen naar huis. Afspraak om 19.30u aan Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke. Deelname: Velt-leden €12,00, niet-leden €20,00 over te schrijven op rekeningnummer BE09 7380 1044 0757 van Velt Westland. Betaling bevestigt de inschrijving. Maximum 15 inschrijvingen. Org.: Velt Westland. Info & inschrijvingen: Dirk De Ridder, 057 33 60 63, info.westland@velt.be