De activiteitenkalender is onzeker door de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Niemand weet hoe de evolutie en de daaraan gekoppelde maatregelen de komende maanden verlopen. Hou dus de richtlijnen van de overheid verder goed in het oog en contacteer bij twijfel de verantwoordelijke van de activiteit. Blijf vooral veilig en zorg voor elkaar. 

Tot nader order gelden de volgende maatregelen voor onze excursies: 

 

- Vooraf inschrijven is verplicht  

- Deelnemers zijn welkom als ze geen verdachte symptomen vertonen (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, temperatuursverhoging tot 38 C°) of samenleven met personen met COVID19 of kenmerkende symptomen als koorts (vanaf 38 C°) of benauwdheidsklachten.  

- Deelnemers vanaf 12 jaar brengen verplicht hun eigen mondmasker mee en dragen deze.  

- De afstandsregel van 1,5 meter moet in acht worden genomen.  

- Deelnemers raken geen objecten aan tijdens de excursie.  

 

JNM-Westland 
Alle info over de activiteiten van JNM vind je op https://www.jnm.be/afdeling/westland/activiteiten 

Natuurpunt De Bron 

Zaterdag 12 december: Paddenstoeleninventarisatie Hoornwerk en Vestingen  

Vestingen werden altijd beplant met bomen. Men koos voor hoogstammige soorten die hout opleverden voor allerlei militaire doeleinden. In 1947-1948 werd het bomenbestand van het Ieperse wandelpark definitief hersteld. Langs de oostzijde van de Poternebrug en de Leopold III-laan ligt het verrassende Hoornwerkpark van ca 8 ha met een deels behouden hoornwerkreliëf met ondergrondse kazematten. Afspraak om 09.30u aan parking rotonde Leopold III-laan, Ieper. Org.: Paddenstoelenwerkgroep NP De Bron. Info: Ann Top, 0479 57 99 30, ann.top@skynet.be 

 

Stichting Marguerite Yourcenar 

Zondag 13 december: Landschapswandeling Loker 

Afspraak: 14.30u aan de kerk in Loker. Deelname: gratis voor SMY-leden, €2,00 voor niet-leden. Org.: SMY. Info en inschrijvingen: Piet Hardeman, 057 44 56 57, piet.hardeman@telenet.be 

 

Natuurpunt Wervik 

Zondag 13 december: De Balokken, thema ‘eiland vol natuur’  

Als Wervikaan en morgenwandelaar kan Marc Kino uren vertellen over de natuur die zich continu aanpast aan de jaargetijden en de weergoden. Kom de grote variatie en diversiteit op ons stukje natuur ontdekken. Afspraak om 17.00u op de parking van de cafetaria op de Balokken in Wervik. Deelname: NP-leden gratis, niet-leden €3,50 per persoon of €7,50 euro per gezin. Org.: NP Wervik. Info en inschrijving: marc.kino@skynet.be 

 
Natuurpunt De Bron en Natuurpunt IJzervallei 

Dinsdag 15 december: ‘Vlaanderen waterarm? Staan onze polders straks droog?’, een lezing door prof. dr. Patrick Meire (University of Antwerp) 

We kunnen er niet meer rond, het klimaat wijzigt. We krijgen meer hittegolven en periodes van droogte, dit en de vorige jaren geven ons een voorproefje van wat gaat komen. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is een absolute must maar daarnaast moeten we ons ook aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dat water en ons waterbeheer daarin een cruciale rol zal spelen is duidelijk. Maar hoe gaan we ons waterbeheer moeten aanpassen? Moeten we enkel het waterbeheer aanpassen of moeten we ook onze manier van werken, leven en aan landbouw doen aanpassen? Welke rol kan natuur spelen in zowel adaptatie als mitigatie? In deze lezing zal kort geschetst worden aan wat we ons mogen verwachten en zal een beeld geschetst worden van hoe we ons kunnen aanpassen en hoe de polders er binnen 50 jaar zouden kunnen uitzien: een droge vlakte waar mens, dier en plant afzien of een rijk geschakeerd landschap met water voor mens, dier en plant? Deuren 19.30u/aanvang 20.00u/ADD €12,00/VVK €10,00/lid (NP De Bron of 4AD), €2,40 UiTPAS, kansentarief of leerlingenkaart €8,00. Kaarten reserveren enkel via www.4AD.be. Org.: Polderwerkgroep NP De Bron en NP De Bron i.s.m. Muziekclub 4AD, Kleine Dijk 57, Diksmuide 
 

Natuurpunt IJzervallei 

Zondag 20 december: Vogels spotten in de Blankaart 
Vogels spotten vanop het kijkplatform is een lust voor elke natuurliefhebber. De telescopen van ervaren vogelaars staan klaar om de wintergasten te spotten. Ontdek de vaak verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Afspraak vanaf 13.30u aan het Vogelkijkplatform, Noordbroekstraat, Woumen (Diksmuide). Einde voorzien om 16.30. Deelname is gratis. Org.: Vogelwerkgroep NP De Bron i.s.m. NP IJzervallei. Info: 051 54 52 44, info@debron.be, deblankaart@natuurpunt.be 

 

Natuurpunt De Bron 
Zondag 20 december: Natuurwandeling in het beschermde komgrondengebied van Lampernisse - winterwandeling 
Een algemene winterse kennismaking met en waarnemingen van de dag in het gebied. Afspraak om 09.30u aan het Dorpsonthaalpunt voor de kerk van Lampernisse. Org.: Polderwerkgroep NP De Bron. Info: Peter Bossu, 051 54 52 44, info@debron.be 

 

Natuurpunt Westkust 
Zondag 3 januari: Jaarlijkse nieuwjaarswandeling in De IJzermonding  
Het is nuttig om de dagen van spijs en drank achter ons te laten en het lichaam weer te laten wennen aan weer en wind. Ook na de moeilijke tijd van de coronapandemie moet het kunnen. Best stevige schoenen, warme kledij en als het kan een verrekijker meebrengen. Gids: Walter Wackenier. Afspraak om 10.00u aan de parking einde Halvemaanstraat, Nieuwpoort. Org.: NP Westkust. Info en inschrijving: Walter Wackenier, 0476 87 70 93, walter.wackenier@scarlet.be 

Natuurpunt IJzervallei 

Zondag 3 januari: Nieuwjaarswandeling op De Blankaart 
Geniet van onze traditionele nieuwjaarswandeling in de Blankaart. Een aangename en steeds verrassende verfrissing na de feestdagen. We kijken ook nu weer uit naar de kolganzen, smienten, wintertalingen en andere rustende watervogels op de vijver. Misschien kunnen we het vernieuwde stukje wandelpad meteen uitproberen. Afspraak om 14.30u aan het BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, Woumen. Deelname gratis. Org.: NP IJzervallei. Info: 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

Stichting SMY 
Zondag 10 januari: Landschapswandeling Wijtschate 
Afspraak om 14.30u aan de kerk in Wijtschate. Deelname: Gratis voor SMY-leden,  € 2,00 voor niet-leden. Org.: Stichting Marguerite Yourcenar. Info: Piet Hardeman, 057 44 56 57, piet.hardeman@telenet.be 

Natuurpunt Poperinge-Vleteren 

Woensdag 13 januari: Startvergadering paddenoverzet 

Het voorbije jaar kenden we een levensgang die we ons nooit konden indenken. In mysterieuze films of boeken wordt er naar een dergelijk fenomeen verwezen, maar COVID kwam nooit over onze lippen en zeker geen aanstoot aan het cijfer 19. Amfibieën moeten al menige jaren ‘een overlevingsstrijd ’ aangaan door de aanwezigheid van ‘Ranavirose‘ of ‘De schimmelziekte chytridiomycose’, die een reputatie opgebouwd heeft van notoire amfibieëndoder. 
 

Uit de eerste wereldwijde telling van het aantal dieren dat door de schimmel is gedood, blijkt dat minstens 501 kikker- en salamandersoorten door de uitbraak zijn getroffen. 

Onze inheemse amfibieën volgen verder hun normale levenspatroon met winterslaaptrek naar de paaiplaatskuieren in het zomerverblijf en wat later de winterslaap zelf. Daarom moeten we terug paraat zijn om de trek veilig te laten verlopen door de dagelijkse overzet van de gewone padkikkers en salamanders. 

Tijdens de startvergadering maken we afspraken voor het plaatsen van de draad en folie, taakverdeling van de overzet, afbraak van het materiaal,  ... We overlopen ook de soorten met hun specifieke kenmerken zodat we ze vlot op naam kunnen brengen. Nieuwe medewerkers zijn zeker gewenst en dus van harte welkom op deze startvergadering. Afspraak om 20.00u, OC De Sceure (kleine zaal), Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren. Deelname is gratisOrg.: Amfibiewerkgroep NP Poperinge-Vleteren.  

Info: Dirk Waeyaert, 0471 57 10 461dirk.waeyaert5@proximus.be  

 

Natuurpunt Poperinge – Vleteren 

Zaterdag 16 januari: Algemene ledenvergadering 

Voorstelling van de werking en toekomstplannen, aansluitend receptie en stemming en uitreiking van de geelgorsaward 2020. Afspraak om 16.30u, CC Ghybe, St. Annastraat, Poperinge. Inschrijven verplicht via website. Org.: NP Poperinge-Vleteren. Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78, www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be 

 

Natuurpunt IJzervallei en Natuurpunt De Bron 

Zondag 17 januari: Wintergasten spotten op het kijkplatform 

Vogels spotten vanop het kijkplatform is een lust voor elke natuurliefhebber. De telescopen van ervaren vogelaars staan klaar om de wintergasten te spotten. Ontdek de vaak verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Afspraak vanaf 13.30u aan het Vogelkijkplatform, Noordbroekstraat, Woumen (Diksmuide). Einde voorzien om 16.30. Deelname is gratis. Org.: Vogelwerkgroep NP De Bron i.s.m. NP IJzervallei. Info: 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

Natuurpunt Poperinge – Vleteren 

Zondag 17 januari: Roofvogelwandeling Sixtusboscomplexen en Couthof  

Jaarlijks worden er in deze periode roofvogeltellingen georganiseerd in gans Vlaanderen. We wandelen in en rond de Sixtusboscomplexen op zoek naar jagende en rustende roofvogels zoals buizerd, sperwer en torenvalk. Mogelijks worden ook één van de schaarsere soorten zoals slechtvalk, blauwe kiekendief of havik gezien. Doel van de telling is een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren. Ook kan zo de winterpopulatie in onze regio van elke soort vastgesteld worden. Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden, verrekijker is een must. Afspraak om 14.00u, nieuwe parking nabij de Sixtusboscomplexen (hoek: Leeuwerikstraat-Canadaweg), Poperinge. NP-leden gratis, niet leden €2,00. Org.: NP Poperinge-Vleteren. Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78, www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be 

 
Natuurpunt IJzervallei 

Vrijdag 5 februari: Jaarlijkse algemene vergadering NP IJzervallei 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering gaat door in het OC te Woumen, Iepersteenweg, Woumen. Afspraak om 19.00u. Je verneemt er de laatste nieuwtjes over de afdeling, over de voorbije realisaties (zelfs in coronatijden) en over onze toekomstplannen. Org.: NP IJzervallei. Info: 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

Natuurpunt IJzervallei en Sport Vlaanderen Woumen 

Vrij-zat-zon 5-6-7 februari: Wintergasten weekend voor gezinnen met kinderen  

Naast de handen-uit-de-mouwen-dag, beleef je een waar vogelspektakel op zaterdagavond. Je maakt eveneens kennis met een aantal overlevingstechnieken. Voeg hierbij een tocht met de fluisterboot, bushcrafting, overnachten aan de rand van het natuurgebied De Blankaart, en je hebt alle ingrediënten voor een wondermooi en onvergetelijk  winterweekend op en rond De Blankaart. Voor het volledig programma en alle verdere info en inschrijvingen: woumen@sport.vlaanderen 

 

Natuurpunt IJzervallei 

Zondag 7 februari: Zondagswandeling in de Blankaart, liefde in de natuur 
Met Valentijn in zicht kan je wat extra ideeën opdoen over welke struiken en kruiden je hartje sneller doen slaan en welke de liefdesdrift aanwakkeren (of net niet). Afspraak om 14.30u aan BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, Woumen. Deelname gratis. Org.: NP IJzervallei. Info: 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

Natuurpunt Westkust 

Zondag 14 februari: Valentijnsexcursie strand en duinovergang De Panne  
Breng best stevige schoenen, warme kledij en als het kan een verrekijker mee. Gids: Koen Verschoore. Afspraak om 10.00u aan de Schuilhavenstraat aan het einde van de Dynastielaan, De Panne. Org.: NP Westkust. Info en inschrijving: Walter Wackenier, 0476 87 70 93, walter.wackenier@scarlet.be 
 

SMY 

Zondag 14 februari: Landschapswandeling De Klijte 

Afspraak om 14.30 u aan de kerk in De Klijte. Deelname: gratis voor SMY-leden, €2,00 voor niet-leden. Org.: SMY. Info: Piet Hardeman, 057 44 56 57, piet.hardeman@telenet.be 

 

Natuurpunt IJzervallei en Natuurpunt De Bron 

Woensdag 17 februari: Natuur@telierherbos jezelf! 

Een dag vol spannende avonturen voor kinderen van 6 tot 12 jaar in de weidse natuur van het Blankaartdomein. Afspraak om 09.00u (tot 16.00u) aan het Blankaartkasteel, Iepersteenweg 56, Woumen. Deelname: NP-leden en Gezinsbond-leden gratis, niet-leden €6,00 p.p. Inschrijven is noodzakelijk. Org.: NP De Bron i.s.m. NP IJzervallei. Info en inschrijvingen: 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 

 
Natuurpunt IJzervallei en Natuurpunt De Bron 

Zondag 21 februari: Wintergasten spotten op het kijkplatform 
Zie: zondag 17 januari 

Natuurpunt Poperinge-Vleteren 

Zondag 21 februari: Winterwandeling  

We ontdekken de vallei van de Poperingevaart en haar historische evolutie door de eeuwen heen, alsook het herstel tot meanderende beek. We maken een lus tot aan het Galgenbos, om dan opnieuw langs de Poperingevaart op ons vertrekpunt te arriveren. Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden. De wandeling is 7 km lang. Afspraak om 14.00u, parking Schipvaarthoeve, Schipvaartweg 8, Poperinge. NP-leden gratis, niet leden €2,00. Org.: NP Poperinge-Vleteren. Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78, www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be 

Natuurpunt Poperinge-Vleteren 

Zaterdag 27 februari: Beheerwerkdag Heidebeek 

Op het terrein van ons recent aangekochte weiland langs de Heidebeek (Watou), maken we de haag vrij. Wie de ganse dag wenst deel te nemen, brengt picknick mee. In de namiddag: vrijzetten van struiken en opruimen op het perceel langs de Heidebeek in HaringeGraag aangepaste werkkledij meebrengen. Afspraak om 09.00u aan café ‘Chez le Voisin’, Houtkerkestraat 26, Watoutoegangsweg naast het café en de Heidebeek. Wie enkel in de namiddag kan, om 14.00u op dezelfde plaats van afspraak. Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78, www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be 

 

NP Westland 

Zaterdag 27 februari: De natuur van duizend-en-één nacht in Oman... 

Als we niet op reis kunnen, laat dan de reis tot ons komen... Oman is een vredevol Arabisch land op de hoek van de Indische Oceaan en de Perzische Golf. De vorige sultan was natuurliefhebber en dat vertaalt zich in veel beschermde gebieden. Van het droge noorden tot het natte (!) zuiden vind je nauwelijks verkende bergen, oranje zandwoestijnen, diepe wadi’s, afgelegen oases, wierookbomen, waddenkusten vol vogels en een zee boordevol leven. Soorten van Azië, Europa én Afrika ontmoeten elkaar hier. Olivier Dochy dompelt je onder in de oriëntaalse natuur, met een snuifje cultuur. Afspraak om 20.00u in zaal OC ‘t GeleveltGeluveldplaats in Geluveld. Deelname: NP-leden €3,00, niet-leden €5,00. De opbrengst gaat integraal naar aankopen van natuurgebieden in eigen streek via Natuurpunt. Org. NP Westland kern Zonnebeke. Inschrijven: veerle.deconinck@scarlet.be 

Natuurpunt Westkust 
Donderdag 4 maart: Start mini-cursus klimaatverkenner 
De cursus klimaatverkenner is een interactieve en positieve instapcursus rond klimaat en duurzaamheid. In 3 boeiende lessen en 1 excursie laten we je kennismaken met het hoe en wat van klimaat, hoe de natuur in je achtertuin hierop reageert, tal van inspirerende ideeën waar je zelf mee aan de slag kan en niet te vergeten (h)eerlijke klimaatproevertjes. Zie onderaan deze activiteitenkalender voor gedetailleerde info. 

VELT Westland 
Donderdag 4 maart: Praktijkles moestuinieren in bakken 
In deze eerste les van het nieuwe jaar maken we onze bakken klaar voor het voorjaar. Afspraak om 14u aan Dienstencentrum 't Hofland, Dikkebusseweg 15A, Ieper. Deelname: gratis. Org.: Velt Westland. Info & inschrijvingen: Dirk De Ridder, 057 33 60 63, info.westland@velt.nu 

Natuurpunt IJzervallei 

Zondag 7 maart: Zondagswandeling in De Blankaart, voorjaarsbloeiers 
Weet u dat sinds het begin van de systematische waarnemingen van Natuurpunt (1985) de voorjaarsbloeiers nu 2 tot 3 weken vroeger bloeien dan voorheen? De hoogste tijd dus om dat met eigen ogen vast te stellen. Op deze wandeling kijken we vooral naar de grond en geven uitleg over de bloeiende pracht van het voorjaar. Afspraak om 14u30 aan BC De Blankaart, Iepersteenweg 56, Woumen. Deelname gratis. Org.: NP IJzervallei. Info: 051 54 52 44, deblankaart@natuurpunt.be 
 
Natuurpunt De Bron 
Zondag 14 maart: Natuurwandeling in het beschermde komgrondengebied van Lampernisse - winterwandeling 
Een algemene kennismaking met en waarnemingen van de dag in het gebied. Afspraak om 09.30u aan het Dorpsonthaalpunt voor de kerk van LampernisseOrg.: Polderwerkgroep NP De Bron. Info: Peter Bossu, 051 54 52 44, info@debron.be 

Natuurpunt Westkust 

Zondag 14 maart: Op verkenning in het NoordschotebroekNoordschote 

We trekken op zoek naar ganzen- en eendensoorten die zich klaarmaken om hun voorjaarstocht naar het noorden te ondernemen. Mogelijks zijn de eerste grutto’s dan reeds aanwezig. Best stevige schoenen, warme kledij en als het kan een verrekijker en telescoop meebrengen. Gids: Wim Bovens. Afspraak om 10.00u aan de kerk van NoordschoteOrg.: NP WestkustInfo en inschrijving: Walter Wackenier, 0476 87 70 93, walter.wackenier@scarlet.be 
 

SMY 

Zondag 14 maart: Landschapswandeling Dranouter 

Afspraak om 14.30u aan de kerk in Dranouter. Deelnamegratis voor SMY-leden, €2,00 voor niet-leden. Org.: SMY. Info: Piet Hardeman, 057 44 56 57, piet.hardeman@telenet.be 

 

Natuurpunt De Bron 

Zaterdag 20 maart: Nacht van de Steenuil 

Onze kleinste uil maakt veel lawaai in deze periode van het jaar dus gaan we op stap om hem te horen roepen. En misschien krijgen we hem ook te zien. Voorafgaand wordt er uitgelegd hoe we de steenuil kunnen herkennen, hoe en waar hij leeft en waarom ze vooral nu te horen zijn. Aangepaste kledij en wandelschoenen zijn aanbevolen. Afspraak om 19.30u in OC 't Zonnerad, Zonnebeke. Deelname: gratis voor NP-leden. Niet-leden betalen 2€. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Org.: WG bescherming uilen en (roof)vogels i.s.m. NP Westland kern Zonnebeke. Info: Isabel Lemahieu: isa.lemahieu@gmail.com 

Natuurpunt IJzervallei en Natuurpunt De Bron 

Zondag 21 maart: Wintergasten spotten op het kijkplatform 
Zie: zondag 17 januari 

Natuurpunt De Bron 

Woensdag 24 maart: Opleiding bescherming bruine kiekendief 

Wie heeft deze majestueuze vogel reeds zien zweven, zien zitten of zien duiken achter een prooi? Dit zijn allemaal tekenen dat er een broedgeval in de buurt zou kunnen zijn. Aangezien deze vogels hun nest maken op de grond kan het zijn dat ze bescherming nodig hebben zodat het nest niet uitgemaaid raakt. Heb je goede ogen, veel geduld en een passie voor deze dieren. Dan zijn wij op zoek naar jou! In deze opleiding leren we de knepen van de bescherming van Wim Bovens, projectcoördinator van NWG De Kerkuil. Deze opleiding wordt georganiseerd voor toekomstige medewerkers. Na deze opleidingsavond zal er nog een praktische excursie doorgaan. De datum hiervoor wordt vastgelegd op de opleidingsavond zelf. Afspraak om 19.00u in OC 't Seultje, Nieuwkerke. Deelname: gratis. Org.: WG bescherming uilen en (roof)vogels i.s.m. Vogelwerkgroep NP De Bron, Natuurwerkgroep De Kerkuil en gemeente Heuvelland. Info: Isabel Lemahieubruinekiekendief.debron@gmail.com 
 
Natuurpunt Poperinge-Vleteren 
Zaterdag 27 maart: Telling blauwe reigerkolonie Couthofpark 
In het Couthofpark is er een blauwe reigerkolonie, ongeveer een 25 tal nesten. De bewoonde nesten worden ieder jaar geteld en deze gegevens worden bijgehouden om zo de populatie van blauwe reigers bij te houden. Een tiental personen kunnen mee op deze inventarisatie. Afspraak om 14.00u. aan de Couthoflaan. Inschrijven verplicht via website: www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be. Info: Guido Quaghebeur 057 33 79 78 

Natuurpunt Poperinge-Vleteren 

Zondag 28 maart: Spechten- en reeënwandeling Couthofbos 

In het vroege voorjaar komt er leven in het bos, denken we maar aan de spechten die hun territorium verwerven door hun typisch geroffel. Ook reeën snoepen van het nieuwe groen in de bossen. Kom mee het Couthofbos ontdekken in de prille lente. Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden, verrekijker is een must. Afspraak om 08.00u, Couthoflaan in Proven, ter hoogte van de Gravendreef. NP-leden gratis, niet leden €2,00. Org.: NP Poperinge-Vleteren. Info: Guido Quaghebeur, 057 33 79 78, www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be 

Natuurpunt De Bron 
Zondag 28 maart: Natuurwandeling in het beschermde komgrondengebied van Lampernisse - lentewandeling 
Een algemene kennismaking met en waarnemingen van de dag in het gebied. Afspraak om 09.30u aan het Dorpsonthaalpunt voor de kerk van LampernisseOrg.: Polderwerkgroep NP De BronInfo: Peter Bossu, 051 54 52 44, info@debron.be 

Natuurpunt Westkust 

Zaterdag 3 april: Jaarlijks grote schorre-opkuis in De IJzermonding 
Na de droge zomer van 2020 gevolgd door een relatief nat najaar is er heel wat oppervlaktewater vanuit het IJzerbekken richting Noordzee geloosd. Gevolg heel wat zwerfvuil binnen het reservaat. Daarom deze oproep, kom met vrienden, kennissen en familie naar de jaarlijkse schorre-opkuis. Afspraak vanaf 09.30u aan de parking einde Halvemaanstraat, Nieuwpoort. Einde voorzien rond 12.00u. Achteraf zijn er broodjes en lekkere soep. Org.: NP Westkust i.s.m. ANB (Afd. Natuur en Bos en Stad Nieuwpoort.  Info en inschrijving: Walter Wackenier, 0476 87 70 93, walter.wackenier@scarlet.be 

SMY 

Zondag 11 april: Landschapswandeling Katsberg 

Afspraak om 14.30 u aan de parochiekerk van Godewaersvelde, Frankrijk, rechts van ingang TrappistenabdijDeelname: gratis voor SMY-leden, €2,00 voor niet-leden. Org.SMYInfo: Piet Hardeman, 057 44 56 57, piet.hardeman@telenet.be 

 


 

Natuurpunt Westkust 
Donderdag 4 maart: Start mini-cursus klimaatverkenner 
De cursus klimaatverkenner is een interactieve en positieve instapcursus rond klimaat en duurzaamheid. In 3 boeiende lessen en 1 excursie laten we je kennismaken met het hoe en wat van klimaat, hoe de natuur in je achtertuin hierop reageert, tal van inspirerende ideeën waar je zelf mee aan de slag kan en niet te vergeten (h)eerlijke klimaatproevertjes. 

Donderdag 4 maart: Wat is 'het' klimaat en hoe is het gewijzigd? Hoe zit het nu met al die verhalen over klimaatverandering? Wat is het verschil tussen weer en klimaat en wat is het verschil tussen het broeikaseffect en het versterkte broeikaseffect? Deze inleidende les geeft je al een antwoord op de meest prangende vragen over klimaat en klimaatverandering. 

Donderdag 11 maart: Wat klimaatverandering doet met de natuur in je achtertuinNiet alleen wereldwijd, maar ook in onze achtertuin worden dieren en planten beïnvloed door het veranderende klimaat. We bekijken voorbeelden uit de nabije natuur waaraan je kan merken dat soorten zich ook hier proberen aan te passen. Sommige slagen hierin en gaan vlot op reis naar warmere of koudere oorden, andere wellicht niet. 

Donderdag 18 maart: Samen voor inspirerende en duurzame oplossingenHoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen beperken om onder de globale opwarming van 1,5°C te blijven? We spitsen ons toe op het belang van klimaatbuffers, op ruimte voor water en allerhande aanpassingen. Samen gaan we op zoek naar tal van inspirerende ideeën waar je zelf mee aan de slag kan. 

Zaterdag 27 maart: wandeling met (h)eerlijke klimaatproevertjesTijdens de wandeling brengen we actuele verhalen over klimaat en klimaatverandering, waarbij het proeven van lokale en eerlijke producten centraal staat. Verhalen van hier en van het Zuiden loodsen ons langs rijstvelden, graanakkers, stille wateren, bloemrijke graslanden tot in het Afrikaanse regenwoud.  

Lesgever: Benno Geertsma. Deelname: €25 leden Natuurpunt, €28 voor niet-leden. Org.: Natuurpunt Westkust i.s.m Natuur Educatief Centrum Duinenhuis. Info en inschrijvingen:  058 52 48 17duinenhuis@koksijde.be