Lid worden kan door aan te sluiten bij één van de deelverenigingen of door het sturen van een e-mail.

Je kan dan gratis of aan een voordelige prijs deelnemen aan de activiteiten van Natuurpunt De Bron en ontvangt ook viermaal per jaar het regionaal tijdschrift De Bron. Daarnaast kan je nog genieten van tal van voordelen van de afdeling waarvan je lid wordt. Lees zeker verder!

Natuurpunt

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en heel wat professionele medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meer gespecialiseerde publiek en door het lobbyen bij beleidsmakers. Zo zorgt Natuurpunt ervoor dat er meer natuur is om te wandelen, te fietsen, tot rust te komen, … kortom te genieten. Het ledenbestand van Natuurpunt telt ondertussen meer dan 133.000 Vlaamse gezinnen.

Lid worden van Natuurpunt kan via domiciliëring of overschrijving. Het lidgeld bedraagt 38,00 euro per jaar voor het hele gezin en je geniet samen van heel wat mooie voordelen. Jouw lidmaatschap stelt Natuurpunt in staat om meer natuur te beschermen.

Overschrijven doe je op IBAN BE17 2300 0442 3321 (BIC GEBABEBB) van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met vermelding "Nieuw lid". Je ontvangt dan zo snel mogelijk het welkomstpakket en alle volgende tijdschriften. Online lid worden kan via deze link.
Wil je ook graag een abonnement op Natuur.Focus, Natuur.Oriolus of Zoogdier? Kijk dan de combimogelijkheden na op Natuurpunt.Combideals.

VELT

Velt is de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Gezond leven op het ritme van de seizoenen en met respect voor de natuur. Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. Door kwaliteitsvolle publicaties en samenwerkingsverbanden wil Velt bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. In Vlaanderen en Nederland telt Velt 22.800 leden en 170 lokale afdelingen. Daarmee is Velt een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten.

Lid worden van Velt kan via overschrijving op IBAN BE51 0010 9905 5062 (BIC GEBABEBB) van Velt vzw, Uitbreidingstraat 392 C, 2600 Berchem. Het lidgeld bedraagt 40,00 euro per jaar voor het hele gezin en je geniet samen van heel wat mooie voordelen. Online lid worden kan via deze link.


JNM

JNM staat voor Jeugdbond voor Natuur en Milieu, een jeugdbeweging voor alle jongeren die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. JNM staat open voor jongeren tussen 7 en 26 jaar. Er zijn drie leeftijdsgroepen: de piepers (7-12 jaar), de ini’s (13-15 jaar) en de gewone leden (16-26 jaar).

JNM heeft heel wat lokale afdelingen in Vlaanderen en organiseert tal van projecten en nationale bijeenkomsten rond specifieke onderwerpen. Het kampenseizoen is het jaarlijkse hoogtepunt van het activiteitenaanbod.

Lid worden van JNM kan via overschrijving of domiciliëring op IBAN BE10 0012 2805 9204 (BIC GEBABEBB) van JNM vzw, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent. Je kan kiezen uit drie verschillende lidgeldtarieven: het standaardtarief (26,00 euro), het verhoogd tarief (32,50 euro) als je JNM wat meer wil steunen of het verlaagd tarief (5,00 euro) als je het financieel moeilijker hebt. Online lid worden kan via deze link.

Stichting Marguerite Yourcenar

De Stichting Marguerite Yourcenar ijvert voor het behoud van fauna en flora en van het eigen landschap van het Vlaamse heuvelland aan weerskanten van de grens. De verschillende activiteiten zijn vooral van educatieve aard: het leren kennen en waarderen van de streek tussen het Provinciedomein De Palingbeek en Clairmarais. Ook het leven en werk van Marguerite Yourcenar komt regelmatig aan bod.

Om de wens te realiseren van Marguerite Yourcenar, het oprichten van een natuurreservaat in de streek van haar kindertijd, werd uitgekeken naar samenwerking met Natuurpunt De Bron.

De stichting organiseert maandelijkse landschapswandelingen met een natuurgids op de tweede zondag van de maand en daarnaast ook thematische wandelingen rond paddenstoelen, vogels en vlinders.

Lid worden van SMY (zonder tijdschrift) kan via overschrijving van 12,50 euro op IBAN BE31 0012 3558 1855 (BIC GEBABEBB) van Stichting Marguerite Yourcenar, Goeberg 3, 8954 Westouter met vermelding “Nieuw lid SMY”. Wie ook het regionale tijdschrift De Bron via de stichting wil ontvangen, betaalt 20,00 euro. Na ontvangst van het passende bedrag wordt een lidkaart toegestuurd en je kunt gratis deelnemen aan de meeste activiteiten.

NP De Bron

  Je wenst het tijdschrift van Natuurpunt De Bron vzw te ontvangen zonder aansluiting bij één van de deelverenigingen. Dat kan door het overschrijven van 20,00  euro op IBAN BE77 0682 1226 6642 (BIC GKCCBEBB) van Natuurpunt De Bron vzw, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen met vermelding “abonnement De Bron”.