De weg tot in je bord is vaak lang voor voedsel, zelfs bij productie in de eigen regio. De gangbare voedselketen telt namelijk veel tussenschakels (verwerker, distributeur, winkel,…).

Korte keten is een verkoopwijze met een rechtstreekse band tussen de producent en de consument. Dit betekent minder schakels tussenin en dit heeft ecologische, financiële en maatschappelijke voordelen. Via de korte keten kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen en ziet hij de appreciatie voor zijn werk stijgen. Met zo'n transparant systeem is de boer niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor de hele korte keten.

Het is geen toeval dat het aantal boeren met korte ketenverkoop procentueel veel hoger is in de biosector dan in de gangbare sector. Biobedrijven die actief zijn in de korte keten vinden namelijk in het directe contact met de klant een uitgelezen kans om uit te leggen wat bio precies betekent.

Door groenten en fruit rechtstreeks bij de boer te kopen, krijg je als consument in ruil verse en kwaliteitsvolle producten, zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. Daarmee ondersteun je de lokale economie met als surplus een positief effect op het milieu. De landbouwer ziet weer het gezicht van de consument en jij ontdekt opnieuw hoe voedsel geproduceerd wordt. Voedsel krijgt weer een verhaal dat je kunt delen met anderen. Leuk voor jezelf, je kinderen, je omgeving en de boer om de hoek.

Verkoop via de korte keten is heel divers. Sommige landbouwers hebben een eigen hoevewinkel, automaten of staan op de boerenmarkt. Deze initiatieven laten toe gebruik te maken van het korte keten systeem zoals dat het best uitkomt. Er zijn ook meer langdurige alternatieven zoals groente- en/of fruitabonnementen. Daarnaast bestaan er systemen waarbij je zelf je groenten en fruit kunt oogsten of plukken of waarbij je met een groep mensen biologische groenten en fruit aankoopt voor jouw buurt. In CSA-boerderijen is het mogelijk om een oogstaandeel te kopen en zo mee in te staan voor de oogstrisico’s. En online kopen kan via de buurderijen van Boeren & Buren.

Alle producenten actief in de korte keten staan, net als biowinkels, vermeld bij de Biopunten op Bio Mijn Natuur. BioForum zorgt bovendien dat bioboeren met korte keten ook worden vermeld in de databank Recht Van Bij De Boer van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).