Natuurpunt De Bron vzw is een regionale koepelvereniging van natuur- en milieuverenigingen, actief tussen IJzer en Leie in West-Vlaanderen. De vereniging is opgericht in 1989 als het toenmalige Natuurfonds Westland vzw, maar onderging een naamwijziging in 2006 (De Bron) en nog eens in 2011 (Natuurpunt De Bron). Met deze laatste wijziging werd de vereniging een echte regionale vereniging binnen Natuurpunt in Vlaanderen.

Natuurpunt De Bron is erkend door de Vlaamse overheid als regionale natuur- en milieuvereniging. Vanuit Natuurpunt krijgt de vereniging de taak de regionale Natuurpunt werking in te vullen. Dit vertaalt zich in een nauwe samenwerking met de Natuurpunt-afdelingen. Daarnaast is het uitwerken en ondersteunen van nationale campagnes op regionaal of lokaal niveau een belangrijk actiepunt. Natuurpunt De Bron vzw werkt hiervoor nauw samen met De Bond Beter Leefmilieu, de West-Vlaamse Milieufederatie en tal van andere verenigingen en organisaties. Ook kent Natuurpunt De Bron een nauwe samenwerking met de lokale VELT- en JNM-afdelingen en de Stichting Marguerite Yourcenar.

 

Natuurpunt De Bron overkoepelt momenteel negen verenigingen en telt negen werkgroepen, maar kent eveneens een eigen regionale werking. Haar werking strekt zich uit over zestien gemeenten: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koksijde, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort,  Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke. Natuurpunt De Bron heeft ook een nauwe grensoverschrijdende samenwerking met de natuurverenigingen in Komen/Waasten.

 

Via diverse activiteiten (natuurbeleving, natuurstudie, beleid en educatie) wordt de aandacht voor de aanwezige natuur- en landschapswaarden aangewakkerd, beheerd en beschermd. De vereniging schept hiermee kansen voor leden, vrijwilligers en professionele medewerkers om deel te nemen aan het realiseren van haar maatschappelijke opdracht.

 

Ook bij de gemeenten staat Natuurpunt De Bron bekend omwille van haar inzet voor het behoud van natuur- en landschapswaarden in de regio. De biodiversiteitscharters zijn een instrument waar beide partijen zich engageren om de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen en waar mogelijk acties in te richten voor méér biodiversiteit.

 

De koepel en aangesloten verenigingen publiceren per kwartaal het tijdschrift ‘De Bron’ en verspreiden op regelmatige basis ‘DeBron.flits’.

 

De koepel telt ruim 3700 gezinnen die lid zijn en is daarmee een belangrijke gesprekspartner uit het middenveld.