Het open karakter met vaak nog kleinschalige landbouw vormt een ideaal biotoop voor kerkuilen en steenuilen. De vele hooi- en weilanden zorgen voor een rijk aanbod aan voedsel. Oude gebouwen en kerken worden echter vaak afgesloten maar door het ophangen van nestbakken helpen de vrijwilligers van de werkgroep de kerkuil op zoek naar een goede broedplaats. Een open landschap met knotwilgen en andere kleine landschapselementen is dan weer een droom voor steenuilen.

 

In het werkgebied hangen meer dan zeventig nestbakken. Op geschikte locaties kunnen nog extra nestbakken worden gehangen. De werkgroep streeft ernaar om elke nestbak jaarlijks of tweejaarlijks een bezoekje te brengen. Ook wordt advies gegeven bij het verbouwen van loodsen en herinrichten van geschikte broedlocaties.

 

Ook voor andere roofvogelsoorten zoals torenvalken wordt vaak hulp geboden of advies voor bescherming gegeven.

 

Coördinator: Isabel Lemahieu, Baljuwstraat 6, 8720 Dentergem – 0474/32 69 98 mail

 

Nuttige website 

Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen