25 januari 2016

Op zaterdag 16 en zondag 17 januari organiseerde de Vogelwerkgroep van Natuurpunt De Bron haar jaarlijkse roofvogeltelling. 38 vrijwilligers telden de roofvogels binnen het werkgebied, de landschappen tussen IJzer en Leie. In Lampernisse en Nieuwkapelle werd de riviergrens even overgestoken om er twee roofvogelrijke gebieden bij te nemen. De tellers in De Palingbeek en omgeving, het complex van de Sixtusbossen, de Gasthuisbossen en Houthulstbos combineerden de inventarisatie met een geleide excursie om geïnteresseerden in te wijden in de boeiende wereld van de roofvogels.

Bij koude temperaturen met een prachtige, staalblauwe lucht werden er maar liefst 195 roofvogels geteld. Het leeuwendeel bestond uit buizerds (80) en torenvalken (74). Op de derde plaats prijkt de sperwer met 18 getelde exemplaren. Ongetwijfeld zaten er heel wat meer, maar de sperwer kan zich erg goed verbergen en duikt meestal onverwacht uit de struiken op om een nietsvermoedend vogeltje te vangen.

In en rond de IJzervallei werden ook 7 bruine en 8 blauwe kiekendieven waargenomen. Een ongewoon resultaat, in het winterseizoen verblijven er in onze contreien normaal gezien meer blauwe kiekendieven dan bruine. De bruine kiekendief trekt immers in het winterseizoen naar het warme Afrika. Omwille van de uitzonderlijk zachte temperaturen tot begin januari, bleven nogal wat exemplaren hier overwinteren.

Opvallend is ook dat er dit jaar 8 slechtvalken werden geteld. Deze prachtige roofvogel was enkele decennia geleden volledig verdwenen uit ons land. Dankzij de extra aandacht en energie die natuurbeschermers aan deze soort geven, onder meer door grote nestbakken te installeren op hoge, al dan niet historische gebouwen, kon de slechtvalk zich herstellen. De geslaagde broedgevallen op de torenspits van de Ieperse Sint-Maartenskathedraal in de voorbij jaren is daar een voorbeeld van.

De Vogelwerkgroep van Natuurpunt De Bron dankt de vele tellers voor het puike werk en de deelnemers aan de publieksactiviteiten voor hun interesse. Volgend jaar wordt de winterse roofvogelinventarisatie zeker herhaald!

Tekst en foto:

Wim Duran, Coördinator Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron