27 september 2016

 

In natuurgebied de Blankaart in Diksmuide is een dwergaalscholver gespot. Het is nog maar de vierde keer sinds 1830 dat de oostelijke vogelsoort in ons land gesignaleerd wordt. Afgelopen jaar kreeg De Blankaart alle reigersoorten van West-Europa over de vloer, met dank aan de recente natuurherstelwerken.

 

In Diksmuide, in het natuurgebied De Blankaart, is afgelopen zondag een dwergaalscholver gesignaleerd. De vogel meet 45 tot 55 cm en weegt 565 tot 870 gram. Daarmee is de dwergaalscholver wel drie keer zo licht en twee keer zo klein als onze aalscholver. Net als bij de aalscholver is het verenkleed glanzend zwart met een bruine kop. Belgische waarnemingen van de miniatuur-aalscholver zijn uitermate schaars. Sinds 1830 werden in ons land maar vier gevallen gedocumenteerd, allemaal van na 2000. De laatste waarneming dateert van 1 juni 2012 in Kieldrecht.

 

De dwergaalscholver broedt in kolonies in Midden-, Oost- en Zuid-Europa en komt verder ook voor in Klein-Azië en het Midden-Oosten en in West-Azië tot in Kazachstan, Iran, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan. Hij broedt er vooral langs meren, brede traag stromende rivieren, riviermondingen en drasland met bomen of rietmoerassen in de buurt. Die worden gebruikt om in te nestelen en als rustplaatsen. De vogel is in West-Europa een bijzondere dwaalgast. Sinds 1999 wordt hij vaker gezien.

 

De eerste waarneming van de Diksmuidse dwergaalscholver gebeurde op zondag 18 september. Intussen kwamen al 117 waarnemers de zeldzame vogel bewonderen. Kijklustigen wordt gevraagd om op de paden te blijven, om verstoring te vermijden.

 

De dwergaalscholver is slechts één van de vele verrassingen in natuurgebied de Blankaart dit jaar. Al enkele weken heeft het gebied het bezoek van visarenden (soms zelfs vier exemplaren op hetzelfde moment). Alle reigersoorten uit West-Europa zijn te gast geweest: woudaapje, koereiger, ralreiger, purperreiger en roerdomp. Broedgevallen waren er voor blauwe reiger, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, lepelaar en kwak. Al enkele winters op rij komen spectaculaire zeearenden op bezoek, en het aantal steltlopers neem jaar na jaar toe.

 

Het lijkt erop dat de natuur profiteert van de natuurinrichting in het gebied waarbij de verschillende moerashabitats worden hersteld. Wie het reilen en zeilen van de vogel wil volgen, kan dat via www.waarnemingen.be.

 

Tekst: Guido Vandenbroucke, Natuurpunt De Bron

Foto: Rik Clique