30.08.2021 

Het ‘Westhoekoverleg’, een streekoverleg waar alle Westhoekburgemeesters op regelmatige basis aan deelnemen, gaf op 25 augustus 2021 een negatief advies over de oprichting van een mogelijk Landschapspark of Nationaal Park in de Westhoek. Meteen vergooien onze burgervaders en -moeders één van de belangrijkste (laatste?) kansen om een stroomversnelling op gang te brengen in de doelgerichte ontwikkeling van zachte recreatie & toerisme in de Westhoek via een opwaardering van onze landschappen, cultuurhistorische sites, groene ruimtes en natuurgebieden. 

Landschapspark Westhoek komt zwaar in het gedrang door negatief advies Westhoekburgemeesters 

Het ‘Westhoekoverleg’, een streekoverleg waar alle Westhoekburgemeesters op regelmatige basis aan deelnemen, gaf op 25 augustus 2021 een negatief advies over de oprichting van een mogelijk Landschapspark of Nationaal Park in de Westhoek. Meteen vergooien onze burgervaders en -moeders één van de belangrijkste (laatste?) kansen om een stroomversnelling op gang te brengen in de doelgerichte ontwikkeling van zachte recreatie & toerisme in de Westhoek via een opwaardering van onze landschappen, cultuurhistorische sites, groene ruimtes en natuurgebieden. En meteen dus om de lokale economie die gebaseerd is op (onder meer) het cultuurtoerisme, de unieke kwaliteiten van landschap en natuur, en de enorme historische waarden in de Westhoek, nieuwe zuurstof en impulsen te geven. 

Negatieve minderheid overroept meerderheid 

Een minderheid van steden en gemeenten in onze regio stelde zich zo negatief op, dat er blijkbaar zelfs geen moeite gedaan zal worden om een ernstige dossiervorming op te starten. Mits groen licht van het burgemeestersoverleg zou er dit najaar een basisvoorstel worden ingediend om in de loop van 2022 verder uit te zoeken hoe, wat en waar er in de ruime Westhoek, van de kustpolders tot de heuvelstreek, een zinvolle invulling als landschapspark kan slagen. 

Het moet gezegd: 11 van de 17 Westhoekgemeenten staan neutraal tot positief tegenover de oprichting van een landschapspark. Dat is toch een ruime meerderheid binnen ons werkingsgebied. Slechts 3 gemeenten spraken zich uitgesproken negatief uit, terwijl 3 andere genuanceerd negatief blijven. Toch wel merkwaardig dat de negatieve instelling van een minderheid (6 op de 17) het dan lijkt te halen op de positieve tot gematigde houding van een meerderheid. Erg democratisch lijkt het allemaal niet … 

Voortrekkers in die negatieve stemmingmakerij zijn de burgemeesters van Alveringem, Diksmuide en Ieper. Ook de burgemeester van Heuvelland stelde zich eerder negatief op. Nochtans is precies Heuvelland één van de Westhoekgemeenten waar de kwaliteit en aantrekkingskracht van landschap en natuur de onbetwiste gangmaker is voor de lokale economie, via groen toerisme en zachte recreatie. Moeilijk te begrijpen en wars van elke logica! Enige fierheid op de eigen regio en haar vele unieke waarden, die nog verder te ontwikkelen zijn, ware hier wel op zijn plaats geweest.  

Verbinden, afstemmen, overleggen, stimuleren … 

Vanaf het begin dat de Vlaamse Regering het voorstel voor de oprichting van Landschapsparken of Nationale Parken lanceerde, was Natuurpunt De Bron vzw voorstander en pleitbezorger. We waren en blijven van mening dat de tijd rijp is voor een nieuwe stap, een stap naar het verbinden van de natuurgebieden binnen onze prachtige landschappen, naar het afstemmen van het beleid, het beheer en de werking rond deze gebieden, en dat binnen het ruime kader van de hele streekontwikkeling. Tijd ook voor de lokale besturen om hierrond nog beter samen te werken met de Vlaamse overheid, de provincie en alle andere actoren binnen de streek.  

Het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg bewijst overduidelijk dat dit instrument bijzonder goed werkt én economisch onmiskenbaar loont: iedere euro die in het Nationaal Park werd geïnvesteerd, bracht, uitgedrukt in harde economische cijfers, 10 keer meer op! Men legt niks op maar men investeert, stimuleert, organiseert overleg en samenwerking, wat resulteert in opwaardering en nieuwe impulsen binnen en met de streek. Natuur, recreatie, tewerkstelling, welzijn en gezondheid, en nog zoveel meer maatschappelijke belangen varen er wel bij. 

Verkwanselt de Westhoek deze unieke kans? 

De voorbije maanden werd in de Westhoek een proces opgestart om met alle mogelijke streekactoren hierover in gesprek te gaan. Door de negatieve houding van een handvol Westhoekgemeenten tijdens het overleg van maandag 25 augustus jl. kreeg onze hoop voor een nieuwe, hedendaagse streekontwikkeling een meer dan flinke deuk. En meteen verkwanselt het lokale beleid een unieke kans om de vele mooie, positieve ontwikkelingen van de voorbije 30 jaar via een stroomversnelling naar een breed gedragen hoger maatschappelijk én economisch rendabel niveau te tillen. 

Beseffen onze burgemeesters die hiervoor verantwoordelijk zijn dat ze hierdoor een enorm potentieel aan financiële middelen en inzet van deskundigen, dat gepaard gaat met de inrichting en de werking van een goed uitgebouwd landschapspark, opnieuw naar de provincies Limburg, Brabant en Antwerpen laten wegvloeien? Wie plaatst er dan een ‘stolp op de ontwikkeling van onze streek’, zoals sommigen de oprichting van een Landschapspark schamper durven te benoemen?  

In naam van alle goedmenende Westhoekers durven wij vanuit Natuurpunt De Bron vzw toch nog te hopen dat deze zwaar gemiste kans alsnog kan herbekeken worden.  

Wij blijven bereid tot overleg! Tegen beter weten in? 

Het bestuur van Natuurpunt De Bron vzw 

Woumen/Ieper, 30 augustus 2021 
Kristof Goemaere, voorzitter