10 juli 2017

 

Tot voor kort was de lepelaar nog met uitsterven bedreigd in West-Europa. Maar sinds het begin van deze eeuw vindt de moerasvogel met z’n typische lepelbek zijn weg terug naar Vlaanderen. In natuurgebied de Blankaart broedt een kolonie van maar liefst 15 paren, het gaat om de tweede grootste kolonie van ons land. Met dank aan verschillende natuurinrichtingsprojecten.

 

De lepelaar is een grote, witte moerasvogel en behoort tot de familie van de ibissen. Hij valt goed op door zijn lange, lepelvormige bek en lange, zwarte poten. De top van de zwarte snavel is bij volwassen vogels geel. In de zomer zijn volwassen lepelaars herkenbaar aan hun kuif en gelige borstband. Jonge vogels hebben eerder een roze tot grijze bek en poten, en missen de gele snavelpunt.

 

16 januari 2017

 

De winter breekt aan en de Blankaart wordt de komende maanden omgetoverd tot een lawaaierig rustgebied van duizenden wintergasten zoals kwebbelende ganzen, kwakende eenden, krijsende roofvogels of kwetterende steltlopers ... Zelfs het spotten van impressionante kleine zwanen uit Siberië of de mysterieuze roerdomp is geen zeldzaamheid dezer dagen…                                                                           

 

Wil je meegenieten van dit schitterend natuurfenomeen? Kom dan tijdens de ‘Vogelhappening’ op 29 januari naar het BC De Blankaart. Kom binnen ontdekken wat je buiten kunt zien.  Vogelaars (lees = vrijwilligers die vogels spotten) nemen jullie mee naar buiten en laten jullie meegenieten van de gezellige drukte van 10.000-den ganzen, 35.000 eenden, steltlopers en roofvogels. Er worden minitourbussen ingelegd om ganzen te gaan spotten, kinderen kunnen vogeltaarten maken en voederplanken in elkaar timmeren, een vogelringer vertelt je alles over het hoe en waarom vogels ringen. Zowel binnen als buiten staat je een topnatuurbelevingsmoment te wachten. Vergeet alvast je verrekijker, warme kledij en laarzen niet. Infostanden binnen maken je wegwijs in de wereld van vogels: vogeltrek, vogels voeren en beloeren, vogelschedels, uilen en hun braakballen, boeken. Optiek Porteman maakt je wegwijs in gebruik van verrekijkers en telescopen. 

 

18 januari 2017

 

Vorig weekend vond naar goede gewoonte de jaarlijkse roofvogeltelling plaats in het werkingsgebied van Natuurpunt De Bron (Tussen Leie en IJzer). Op precies 30 plaatsen trokken vrijwilligers er op uit om na te gaan hoeveel gevederde rovers er zich in onze streek ophouden.

 

27 september 2016

 

In natuurgebied de Blankaart in Diksmuide is een dwergaalscholver gespot. Het is nog maar de vierde keer sinds 1830 dat de oostelijke vogelsoort in ons land gesignaleerd wordt. Afgelopen jaar kreeg De Blankaart alle reigersoorten van West-Europa over de vloer, met dank aan de recente natuurherstelwerken.

5 februari 2016

 

30.000 Kolganzen en 24.000 smienten overwinteren op dit moment in de IJzervallei rondom het natuurgebied De Blankaart. In totaal overwinteren meer dan 80.000 vogels(*) in de IJzervallei; vogels die gebruik maken van de (natte) graslanden, rietkragen en moerasjes om eten te zoeken, te rusten en te overwinteren. Dit piekmoment valt toevallig samen met de 45ste verjaardag van de Conventie van Ramsar. De Conventie van Ramsar is een internationale overeenkomst inzake waterrijke gebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als leefgebied voor watervogels. Ze is genoemd naar de stad Ramsar in Iran, waar begin 1971 de internationale conferentie inzake draslanden en watervogels plaatsvond. Daar werd op 2 februari 1971 deze overeenkomst ondertekend. Het is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieubescherming. De IJzervallei heeft op basis van deze conventie een internationaal beschermd statuut.

 

25 januari 2016

Op zaterdag 16 en zondag 17 januari organiseerde de Vogelwerkgroep van Natuurpunt De Bron haar jaarlijkse roofvogeltelling. 38 vrijwilligers telden de roofvogels binnen het werkgebied, de landschappen tussen IJzer en Leie. In Lampernisse en Nieuwkapelle werd de riviergrens even overgestoken om er twee roofvogelrijke gebieden bij te nemen. De tellers in De Palingbeek en omgeving, het complex van de Sixtusbossen, de Gasthuisbossen en Houthulstbos combineerden de inventarisatie met een geleide excursie om geïnteresseerden in te wijden in de boeiende wereld van de roofvogels.

11 januari 2016

In de week van 11 tot 15 januari tellen de leerlingen van 400 Vlaamse scholen de vogels op hun speelplaats. De actie maakt deel uit van het Grote Vogelweekend, de jaarlijkse tuinvogeltelling van Natuurpunt die doorgaat op 16 en 17 januari. Met de telactie wil de natuurvereniging gegevens verzamelen over de verspreiding van vogels in Vlaanderen. Tegelijk wil ze zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om iets te doen voor de vogels in hun tuin of op de speelplaats.

2 februari 2015

 

Op zaterdag 7 februari 2015 viert Natuurpunt De Bron vzw haar 25-jarig bestaan. Natuurpunt De Bron is de regionale vzw die de natuur- en milieuverenigingen in de zuidelijke Westhoek, 'tussen IJzer en Leie', samenbrengt. De vereniging ontstond in 1990 als 'Natuurfonds Westland'. Na enkele jaren groeide ze uit tot een regionaal erkende vereniging en werd de coördinerende kracht achter de lokale afdelingen van Natuurpunt, VELT, JNM en de Stichting Marguerite Yourcenar.

 

Vóór 1990 kende de zuidelijke Westhoek, behalve De Blankaart (dat toen minder dan 100 hectare groot was) geen echte natuurreservaten. Op vandaag telt de streek 9 natuurgebieden, samen 85 ha groot, terwijl De Blankaart tot méér dan 300 hectare uitbreidde. Bovendien werkte Natuurpunt De Bron hard aan het beheer en de ontsluiting van haar gebieden, zodat niet enkel de 2.260 betalende leden, maar iedereen van onze prachtige 'streekeigen' natuur kan genieten!

 

30 oktober 2014

 

Vorig weekend zag conservator Guido Vandenbroucke niet minder dan 123 grote Zilverreigers neerstrijken op de Blankaart in Woumen. Deze grote concentratie aan grote Zilverreigers is meteen een recordaantal voor Vlaanderen. Vogelkijkers rond de Blankaartvijver hadden de jongste jaren al een stijgend aantal opgemerkt maar 2014 lijkt dan toch het absoluut recordjaar te worden.

Het aantal grote zilverreigers zit in Vlaanderen de laatste decennia behoorlijk in de lift, maar op dit moment is de Blankaart in het West-Vlaamse Woumen dé hotspot voor de mythische reiger. Vorig weekend werden op 45 minuten tijd 123 grote zilverreigers geteld tijdens hun slaapplek, een record.

15 oktober 2012

 

Sommige dingen laten zich gewoon voorspellen: een catastrofale milieuramp bij olieboringen in de Noordelijke IJszee, een bemande raket naar Mars of de Rode Duivels die zich ook voor het volgende grote toernooi niet kunnen kwalificeren. Een broedgeval van de grote zilverreiger in België past perfect in dit rijtje. Of beter ‘paste’ want in 2012 was het zover, in Ploegsteert.